Сайтът няма да работи в близките 10 дни.

 

Възможни начина за плащане при покупко-продажба на биткойни, етери, лайткойни, биткойн кеш, даш и догкойни:

Плащане при покупка на биткойни Плащане при продажба на биткойни

Минималното количество биткойни което може да купи един човек в една поръчка е 0.01 BTC a максималното 1.00 BTC, за етери мин. 0.10 ETH макс. 10.00 ETH, за лайткойни мин. 0.25 LTC макс 50.00 LTC, за Биткойн кеш мин. 0.10 BCH макс. 5.00 BCH, за ДАШ мин 0.50 DASH макс 10.00 DASH, за Догкойн мин. 10000 DOGE макс. 200000 DOGE

Минималното количество биткойни което може да продаде един човек в една поръчка е 0.01 BTC a максималното 1.00 BTC, за етери мин. 0.10 ETH макс. 10.00 ETH, за лайткойни мин. 0.25 LTC макс 50.00 LTC, за Биткойн кеш мин. 0.10 BCH макс. 5.00 BCH, за ДАШ мин 0.50 DASH макс 10.00 DASH, за Догкойн мин. 10000 DOGE макс. 200000 DOGE

Когато купувате криптовалута можете да платите с:

  • Банков превод или вноска на каса по банкова сметка в обслужващата ни банка. След като приключите поръчката ще получите данни за IBAN, титуляр на сметката и основание за плащане (основанието е важно за идентификация на платеца) по които да направите плащане. По тези данни можете да преведете левовете от която и да е банка или да внесете левовете директно по сметката във всеки клон на обслужващата ни банка. Срокът при който трябва да получим заверка на плащането след направа на поръчката е 24 часа като се преизчислява след първият час от нас.  Ако няма валидирано плащане до 1 час след направа на поръчката ще преизчислим поръчката по курс към момента на валидиране на плащането.
  • Микросметка в Epay.bg Плащанията са спрени за неопределен срок от epay.bg
  • На каса в EasyPay(Начислява се такса от 3.00% определена от изипей за криптотърговци) - Максималната поръчка която можете да направите през Изипей е за 4800 лв.  След като приключите поръчката  си запишете генерираният 10-цифрен код за плащане  С кодът можете да заплатите във всеки офис на Изипей. Ако не получим плащане до 1 час  поръчката  се преизчислява по актуален курс към момента на плащането.
  • На банкомат с b-Pay (Начислява се такса от 3.00% определена от изипей за криптотърговци) - След като приключите поръчката  си запишете генерираният 10-цифрен код за плащане. Отидете на банкомат От менюто на банкомата изберете "Други услуги > B-Pay". Въведете код на Търговеца 60000. В полето "Персонален код" въведете кода за плащане . Ако не получим плащане до 1 час поръчката  се преизчислява по актуален курс към момента на плащането.
 • Такси за транзакции за всяка транзакция с която пращаме криптовалута към вас заплащаме такса на миньорите които я включват в блок. Тези такси се начисляват в поръчките Ви за покупка. За раличните валути са както следва:
  Биткойн - 1.00 лв.
Етереум - 0.50 лв.
Лайткойн - 0.20 лв.
ДАШ - 4.00 лв.
Биткойн кеш - 0.25 лв.
Догкойн - 0.10 лв.

Когато продавате криптовалута можем да Ви платим с:

   • Банков превод от банковата ни сметка в обслужващата ни банка (Начислява се такса от 1.10 лв). След направа на поръчка до 30 минути трябва да прехвърлите криптовалутата към указаният в поръчката адрес на наш портфейл. Когато получим криптовалутата ние превеждаме сумата в лева през платежна система bisera към IBAN който сте подали при поръчка. Името от поръчката трябва да съвпада с титуляра на банковата сметка.  Банковата Ви сметка трябва да е левова и да е в банка регистрирана в България.  След изтичане на 30 минути от поръчката ако не сме получили индикация за трансфер на криптовалутата, може да анулираме или да  преизчислим поръчката по актуален курс към момента на плащането.
   • Микросметка в Epay.bg - (без такса) След направа на поръчка до 30 минути трябва да прехвърлите криптовалутата към указаният в поръчката адрес на наш портфейл. Когато получим криптовалутата ние превеждаме сумата от нашата микросметка към вашата, посредством асоциацията с вашият КИН. Обърнете внимание: За да може да получавате повече от 300 лв в микросметката си в ePay, трябва да сте регистриран "Потребител ниво III" в ePay.bg. За целта трябва идентификация в офис на Изипей АД или чрез КЕП. Ако ще продавате криптовалута за над 300 лв. трябва да го направите преди поръчката. След изтичане на 30 минути от поръчката ако не сме получили индикация за трансфер на криптовалутата, може да анулираме или да  преизчислим поръчката по актуален курс към момента на плащането.
   • На каса в EasyPay (Начислява се такса от 0,8%) - След направа на поръчка до 30 минути трябва да прехвърлите криптовалутата към указаният в поръчката адрес на наш портфейл. Когато получим криптовалутата ние пращаме в Изипей сумата и с лична карта със съвпадащи три имена и ЕГН от поръчката изтегляте сумата. След изтичане на 30 минути от поръчката ако не сме получили индикация за трансфер на криптовалутата, може да анулираме или да  преизчислим поръчката по актуален курс към момента на плащането.

 

 

 

 

 

 

Плащанията по поръчки за покупка се извършват в срок от 30 минути след заверка на плащането от платежната институция, (банка, epay, изипей) като тридесет минутното забавяне е по тяхно изискване с цел предотвратяване на измами. Банковите преводи наредени от обслужващата банка и сумите внесени в брой по сметката ни в обслужващата банка постъпват веднага с изключение на часовете между 20:00 и 08:00 часа. Предвид това обстоятелство всички вътрешно банкови преводи направени след 20 часа ще се отразяват в 08:00 часа на следващият ден. Така, че ако искате поръчката Ви с плащане от обслужващата банка да не се преизчисли трябва да я направите извън периода  от 20:00 до 08:00 часа.

Плащанията по поръчки за продажба се изпращат след получаване на необходимите потвърждения в срок от 5 минути за Изипей и ePay, до един час за вътрешно банков превод в обслужващата ни банка и до следващата сесия на бисера за между-банков превод. 

При технически проблеми и други форсмажорни обстоятелства може да има забавяне извън посочените срокове.

Предвид множеството опити за измами при покупка на криптовалута  може да има забавяне при изпращане на койните за нови клиенти (при първа покупка). Това се налага от съображения за сигурност като се изисква допълнителна информация и верификация от купувачите особено при поръчки за над 2000 лв. Така че ако купувате за първи път от нас следете си мейла за допълнителни указания тъй като няма да изпратим криптовалутата без да Ви верифицираме.

Поръчки за покупка които са с по-малко от две имена и имената на платеца от банковото извлечение не съвпадат с тези от поръчката  подлежът на пълна верификация и се забавя пращането на койните с до 24 часа.